eurotruck 2 on POCO F1 via windows 11 arm

https://youtu.be/6sktFxxXLeg
Author: dennykun(me)

its worked than i expected!

1 Like